Arròs de llamàntol

28,00 

Mínim 2 persones. 1/2 llàmantol per persona. Només poden ser racions parells (2-4-6-8 racions)

Es fa amb paellera. Es deixa la paella amb dipòsit. Es prega retornar en 24 hores

També possibilitat de passar en en alumini d’un sol us si ho desitja