Tomàquets de Cal MagíTomates de Cal Magí

tomàquet de producció integrada

Foto d'algunes de les varietats de tomàquets que podeu trobar a cal Magí: cor de bou, Raff, Kumato, Montserrat, Pera, Flor i petits tomàquets

 

Us volem presentar un productor de Bonastre que es dedica al cultiu de diverses varietats de tomàquet amb el segell de qualitat “Producció Integrada”

Però primer de tot creiem  necessari explicar en termes generals, que és la Producció Integrada?

La producció integrada és un sistema  en què el productor utilitza mètodes de cultiu que augmenten la qualitat del producte, són respectuosos amb el medi ambient i la nostra salut.

Concretament es minimitzen l’ús de productes agroquímics i d’adobs industrials per potenciar processos naturals del mateix entorn per afavorir les plantacions i alhora controlar les plagues.
Tot aquests processos de qualitat ho regula, certifica i controla el Consell Català de la Producció Integrada de Catalunya.
Tots els productes que hagin estat conreats amb aquest sistema han de portar una adhesiu amb el següent distintiu:

Tomàquets de Cal Magí
En Magí conrea a  Bonastre una gran varietat de tomàquets de gran qualitat mitjançant la producció integrada.

Durant la visita als hivernacles vam poder constatar que la manera i la filosofia que es te en conrear un cultiu influeix d’una manera decisiva i espectacular en totes les seves característiques organoleptíques i especialment les gustatives. Potser el tomàquet és un producte que permet diferenciar molt entre un producte de gran qualitat conreada de manera respectuosa com Cal Magí que un de la mateixa varietat conreada amb processos agressius a la planta i per desgràcia majoritaris en l’agricultura.

Durant la visita en Magí ens va ensenyar un seguit d’aspectes que us volem transmetre d’una forma clara i senzilla. La regla bàsica és buscar sempre mitjans naturals i físics per evitar les plagues i evitar els mitjans químics agressius. Explicarem alguns exemples;

Primer de tot un tractament físic:
Cobrir d’una malla especial els hivernacles per tal d’evitar que una  papallona en concret pugui penetrar i d’aquesta manera evitar un tipus d’erugues que afecten a la tomaquera.

Tractaments naturals:
Cal Magí conjuntament amb altres pagesos crien una espècie de mosquit que és un depredador de la mosca blanca i que aquest no influeix en cap aspecte sobre les tomaqueres.

Per tot l’hivernacle tenen altres plantes sensibles al pugó per tal que aquest afecti en aquestes i no pas les tomaqueres, i al mateix temps aplicar un tractament en aquestes per eliminar-lo o tenir-lo sota control.

Tot i així, si el pugó ataqués alguna tomaquera hi ha diverses opcions. Una és deixar perdre la producció d’aquella tomaquera en concret per tal de protegir les altres, o si no aplicar un tractament molt localitzat, suau e innocu a un petit conjunt de tomaqueres.

Un altre aspecte sorprenent és tenir una colònia d’abelles dins les instal·lacions ja que a quedat demostrat científicament que la pol·linització entre espècies diferents de tomàqueres mitjançant les abelles permet obtenir un tomàquet de molta més qualitat ja que aquesta produeix llavors més eficients, i per tant fruits més sans.

Finalment els hivernacles estan totalment controlats  permetent obtenir un control de temperatura, llum natural i ventilació que milloren i controlen la qualitat del producte final.

En conclusió, mitjançant l’equilibri natural del cultiu s’obtenen uns tomàquets amb una carnositat, textura i sobretot gust extraordinaris. A més, aquests productes són beneficiosos pel nostre organisme per no contenir productes nocius per la nostra salut. I finalment el seu cultiu preserva i protegeix l’entorn natural en que conviuen.

En Magí actualment conrea moltes varietats de tomàquets com Montserrat, Raff, Kumato, cor de bou, pera, cirera, San Marsano, etc. Però també es dedica a la recerca de varietats poc conegudes com tomàquet flor i altres petiets varietats i que esperem conèixer i poder provar.

Fen una petita reflexió, al final els tomàquets són una mica com el vi i el raïm, cadascú a de trobar la varietat preferida pel seu gust i exigències. Uns prefereixen tomàquets més àcids, més dolços, amb molta aigua, carnosos, etc, però una cosa és ben clara de varietats n’hi ha tants com gustos, nomès falta buscar-les i ser crític amb el que mengem.

Cal Magí
Productor: Magi Pié
Direcció :
C/ Major, 8
Bonastre (Baix Penedès-Tarragona)
Telèfon: 977 65 70 70

tomàquet de producció integrada

Algunas variedades de tomate que cultivan en Cal Magí: Corazón de buey, kumato, Raff, Montserrat, pera, flor y cpequeños tomates.

Os queremos presentar un productor de Bonastre que se dedica al cultivo de diversas variedades de tomate con el sello de calidad “Producción Integrada”

Pero antes que nada creemos necesario explicar en términos generales, que es la Producción Integrada?

La producción integrada es un sistema en que el productor utiliza métodos de cultivo que aumentan la calidad del producto, son respetuosos con el medio ambiente y nuestra salud.

Concretamente se minimizan el uso de productos agroquímicos y de abonos industriales para potenciar procesos naturales del mismo entorno para favorecer las plantaciones y a la vez controlar las plagas.

Todo estos procesos de calidad lo regula, certifica y controla el Consejo Catalán de la Producción Integrada de Catalunya y las respectivas comunidades autónomas de España en sus territorios.

Todos los productos que hayan sido cultivados con este sistema deben llevar una pegatina con el siguiente distintivo:

Tomates de Cal Magí
En Magí cultiva en Bonastre una gran variedad de tomates de gran calidad mediante la producción integrada.

Durante la visita a los invernaderos pudimos constatar que la manera y la filosofía que se tiene en cultivar un cultivo influye de manera decisiva y espectacular en todas sus características organolépticas y especialmente gustativas. Quizá el tomate es un producto que permite diferenciar mucho entre un producto de gran calidad cultivada de manera respetuosa como Cal Magí que uno de la misma variedad cultivada con procesos agresivos en la planta y por desgracia mayoritarios en la agricultura.

Durante la visita en Magí nos enseñó una serie de aspectos que os queremos transmitir de una forma clara y sencilla. La regla básica es buscar siempre medios naturales y físicos para evitar las plagas y evitar los medios químicos agresivos. Explicamos algunes ejemplos?

Primero de todo un tratamiento físico:
Cubrir de una malla especial los invernaderos para evitar que una mariposa en concreto pueda penetrar y de esta manera evitar un tipo de orugas que afectan a la tomatera.

Tratamientos naturales:
Cal Magí conjuntamente con otros campesinos crían una especie de mosquito que es un depredador de la mosca blanca y que este no influye en ningún aspecto sobre las tomateras.

Por todo el invernadero tienen otras plantas sensibles al pulgón para que este afecte en estas y no las tomateras, y al mismo tiempo aplicar un tratamiento en las mismas para eliminarlo o tenerlo bajo control.
Sin embargo, si el pulgón atacara alguna tomatera hay varias opciones. Una es dejar perder la producción de aquella tomatera en concreto para proteger las otras, o si no aplicar un tratamiento muy localizado, suave e inocuo a un pequeño conjunto de tomateras.

Otro aspecto sorprendente es tener una colonia de abejas dentro de las instalaciones ya que a quedado demostrado científicamente que la polinización entre especies diferentes de tomates mediante las abejas permite obtener un tomate de mucha más calidad ya que ésta produce mejores semillas, y por tanto frutos más sanos.
Finalmente los invernaderos están totalmente controlados permitiendo obtener un control de temperatura, luz natural y ventilación que mejoran y controlan la calidad del producto final.

En conclusión, mediante el equilibrio natural del cultivo se obtienen unos tomates con una carnosidad, textura y sobre todo gusto extraordinarios. Además, estos productos son beneficiosos para nuestro organismo por no contener productos nocivos para nuestra salud. Y finalmente su cultivo preserva y protege el entorno natural en que conviven.

En Magí actualmente cultiva muchas variedades de tomates como Montserrat, Raff, Kumato, corazón de buey, pera, cereza, San Marsano, etc. Pero también se dedica a la investigación de variedades poco conocidas como tomate flor y otros pequeñas variedades y que esperamos conocer y poder probar.

Haciendo una pequeña reflexión, al final los tomates son un poco como el vino y la uva, cada uno a de encontrar la variedad preferida por su sabor i exigencias. Unos prefieren tomates más ácidos, más dulces, con mucha agua, carnosos, etc, pero una cosa es bien clara de variedades hay tantos como gustos, solo falta buscarlas y ser crítico con lo que comemos.

Cal Magí
Productor: Magi Pié
Dirección :
C/ Major, 8
Bonastre (Baix Penedès-Tarragona)

Teléfono: 977 65 70 70

David Vernet

No Comments

Post a Comment

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.